1. Marker
  Adres lub współrzędne GPS:

  Tekst (HTML) w chmurce markera:

  URL ikona markera (domyślna jeśli nie jest nastawiona):
 2. Rozmiar
  Szerokość x wysokość w px
   x 
 3. Widok
  Przełącznik typu mapy:
  Regulacja zoomu:
  Ustawienie skali:
  Ustawienie podglądu:
  Typ mapy:
 4. Klucz Google Map API
  Klucz Google Map API (v3):